Διευθυντής

Γαρδέλης Νικόλαος, Θεολόγος ΠΕ01

Αναπληρωτής Διευθυντής

Ακτύπης Νικόλαος, Φυσικής Αγωγής ΠΕ11

Σύλλογος Διδασκόντων

Ο Σύλλογος Διδασκόντων κατά το τρέχον σχολικό έτος αποτελείται από 19 μόνιμους και 2 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Τμήματα/Μαθητές

Το σχολείο μας έχει 165 μαθητές, χωρισμένους σε τμήματα ως εξής:

Α’ Τάξη:

 

3 Τμήματα

Β’ Τάξη: 3 Τμήματα

Γ’ Τάξη: 2 Τμήματα