ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Α1 ΚΑΠΝΙΣΗ Λ.
Α2 ΓΑΡΔΕΛΗ Μ.
Α3 ΤΖΙΒΑΝΑΚΗ Β.
Β1 ΑΚΤΥΠΗΣ Ν.
Β2 ΜΠΕΤΙΝΗ Λ.
Β3 ΤΣΟΓΚΑ Ε
Γ1 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζ.
Γ2 ΚΑΜΠΙΤΣΗ Μ.