Σχολικός κανονισμός

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού του Γυμνασίου Λιθακιάς. Πιστεύουμε πως ο κανονισμός θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία του Σχολείου μας καθώς και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Δείτε ή κάντε λήψη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Ψηφιοποίηση Μητρώου Μαθητών

Άρχισε η ψηφιοποίηση του μαθητικού μητρώου του Γυμνασίου Λιθακιάς. Η δράση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών του Γυμνασίου προς τους πολίτες καθώς θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος αναζήτησης στοιχείων και έκδοσης πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.